CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Workshops & Recruiters

(NL) De Nationale Denktank: Harmonie in diversiteit, ontdek de kracht van interdisciplinaire samenwerking 

18:35 – 19:30

De Nationale DenkTank vindt jaarlijks plaats tussen half augustus en half december met een groep van 20 jonge denkers en doeners. De deelnemers nemen een maatschappelijk vraagstuk onder de loep, laten een ander geluid horen en voorzien gevonden knelpunten van concrete oplossingen om praktische doorbraken te versnellen en maatschappelijke impact te realiseren. Jaarlijks werkt de Nationale DenkTank samen met verschillende partners en experts vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap.  

De diversiteit onder de deelnemers is groot en daar ligt ook juist de kracht van de Nationale DenkTank. Iedere deelnemer brengt unieke kennis, vaardigheden en ervaringen mee, wat waardevol is bij het aanpakken van complexe vraagstukken. Het bekijken van problemen vanuit verschillende invalshoeken vergroot de kans op effectieve oplossingen. Lisa van Nieuwkoop (PhD-kandidaat in Energierecht) en Eva van de Sande (Healty Ageing Professional) hebben dit vorig jaar zelf ondervonden tijdens hun deelname aan de Nationale DenkTank 2023, waarbij het thema ‘’Betekenisvol ouder worden’’ centraal stond. In deze workshop laten ze je graag ervaren hoe het is om met diverse perspectieven een probleem op te lossen door een ‘problem-solving-loop’ te doorlopen. 

Eva van de Sande: “Het thema van afgelopen jaar triggerde mij meteen om mee te doen. Voor mij als leefstijlcoach begint betekenisvol ouder worden bij een gezonde leefstijl, zowel op fysiek, psychologisch als sociaal vlak. Deelname aan de Nationale DenkTank was een enorm leerzame ervaring en het leukste vond ik toch echt de samenwerking met hele verschillende mensen met verschillende studieachtergronden, vaardigheden en breinstijlen.’’ 

Lisa van Nieuwkoop: “Als PhD’er was ik gewend om alleen verantwoordelijk te zijn voor hoe ik m’n dag invulde en welke keuzes ik maakte wat betreft de inhoud van mijn onderzoek. De Nationale DenkTank heeft niet alleen mijn vriendenkring verrijkt, maar me ook laten ervaren hoe gemakkelijk verschillende zienswijzen een team kunnen laten ‘vliegen’ – en dat voelt extra euforisch als je je daarbij beseft dat iedereen (bijna altijd) ook echt alleen doet wat hij/zij het leukst vindt en waar hij/zij het best in is.”   

English:

The National Think Tank takes place annually between mid-August and mid-December with a group of 20 young thinkers and doers. The participants scrutinize a social issue, voice a different opinion and provide found bottlenecks with concrete solutions to accelerate practical breakthroughs and realize social impact. Every year, the National Think Tank works together with various partners and experts from government, business and science.

The diversity among participants is great, and that is precisely where the strength of the National Think Tank lies. Each participant brings unique knowledge, skills and experiences, which are valuable when tackling complex issues. Looking at problems from different perspectives increases the likelihood of effective solutions. Lisa van Nieuwkoop (PhD candidate in Energy Law) and Eva van de Sande (Healty Ageing Professional) experienced this themselves last year during their participation in the National Think Tank 2023, which focused on the theme ”Meaningful Ageing”. In this workshop, they would like you to experience what it is like to solve a problem with various perspectives by going through a ‘problem-solving loop’.

Eva van de Sande: “Last year’s theme immediately triggered me to participate. For me as a lifestyle coach, meaningful ageing starts with a healthy lifestyle, physically, psychologically and socially. Participating in the National Think Tank was a great learning experience and I really enjoyed working with very different people with different study backgrounds, skills and brain styles.”

Lisa van Nieuwkoop: “As a PhD student, I was used to being solely responsible for how I filled my day and what choices I made regarding the content of my research. The National Think Tank has not only enriched my circle of friends, but also made me experience how easily different views can make a team ‘fly’ – and that feels extra euphoric when you realize in the process that everyone is (almost always) actually just doing what they like best and what they are best at.”