CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Nori Spauwen (2020)

Giordano Ierna van Studievereniging FUF: “Na in 2008 haar wijsbegeerte bachelor te hebben afgesloten, heeft Nori een jaar in Yale gezeten om onderzoek te doen onder toeziend oog van Thomas Pogge. Hier schreef ze al een eerste draft voor haar thesis over verantwoordelijkheid in een geglobaliseerde wereld. Hiermee sloot ze uiteindelijk haar research master in 2012 cum laude af. Haar achtergrond in sociale en politieke filosofie, en ervaring in mensenrechtenactivisme vormden een geschikte basis voor een carrière in de diplomatie en internationale samenwerking. Nori representeerde als politiek raadgever Nederland wat betreft de mondiale betrekkingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Nu werkt ze bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar ze zich inzet om het ministerie een meer diverse en inclusieve werkplek te maken en optreedt als speciaal adviseur voor de secretaris generaal.”