CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Niels Hagen (NL)

(EN)

Niels Hagen combines his passion for music and his ability to think in solutions in his role as Customer Experience Manager at Bertus Distribution. Responsible for defining and implementing customer-centric strategy, Niels contributes to making music available to fans all over the world. His studies in Philosophy at Utrecht University (BA and MA) help him analyse qualitative and quantitative customer data on a daily basis. This allows him to generate improvement proposals that make a positive contribution to improving customer experiences.

(NL)

Niels Hagen verbindt zijn passie voor muziek en zijn vermogen om in oplossingen te denken in zijn rol als Customer Experience Manager bij Bertus Distributie. Als verantwoordelijke voor het bepalen en implementeren van de klantgerichte strategie draagt Niels bij aan het beschikbaar maken van muziek voor liefhebbers over de hele wereld. Zijn studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht (BA en MA) helpt hem dagelijks bij het analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve klantdata. Hiermee kan hij verbetervoorstellen genereren die een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de klantervaringen.