CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Lisa Gosker (NL)

This talk is in Dutch / dit praatje is in het Nederlands.

(EN)

Lisa Gosker did her Bachelor’s degree in Linguistics at Utrecht University from 2011 to 2015 and her Master’s degree in Applied Linguistics with specialisation in language development at Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam).

She then worked as a trainer/teacher and linguist in 2016 to 2017 to train teachers in working with software for children with (possible) reading difficulties and dyslexia, before starting as a project leader at Lexima. After being project leader for a few years, Lisa has been responsible for the ongoing development of all software at Lexima for the past four years, managing a team of graphic designers, product owners, data analysts and developers. Besides her role as team lead, she also works as product owner for internal products.

About Lexima:

Lexima is an internationally operating educational technology publisher that, in addition to these digital tools, also organises a wide range of after-school activities for pupils with additional support needs in the areas of reading, writing and (recently) arithmetic. Lexima also organises training and courses for educational professionals, such as teachers, tutors, internal supervisors, remedial teachers and care coordinators, and develops software that can be used preventively, remedially and compensatively.

When asked how her work experiences have helped her, she answers that it has helped her further develop her skills in teaching, public speaking and collaboration. An important other aspect is that Lexima is a commercial company, so strategic thinking is also very important.

(NL)

Lisa Gosker deed haar bachelor Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht van 2011 tot 2015 en haar master Toegepaste taalwetenschap met specialisatie taalontwikkeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam).

Vervolgens werkte ze in 2016 tot 2017 als trainer/docent en taalkundige om leerkrachten te trainen in het werken met software voor kinderen met (mogelijke) leesproblemen en dyslexie, voordat ze begon als projectleider bij Lexima. Na een paar jaar projectleider te zijn geweest, is Lisa sinds 4 jaar verantwoordelijk voor de doorontwikkelingen van alle software bij Lexima en stuurt hier een team aan van grafisch vormgevers, product owners, data-analisten en developers. Naast haar rol als teamlead, werkt ze zelf ook nog als product owner voor interne producten.

Over Lexima:

Lexima is een internationaal opererende educatieve uitgeverij van onderwijstechnologie die naast deze digitale hulpmiddelen ook een breed scala van na-scholingsactiviteiten organiseert voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van lezen, schrijven en (sinds kort ook) rekenen. Daarnaast organiseert Lexima trainingen en cursussen voor onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten, tutoren, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinatoren en ontwikkeld software die preventief, remedierende en compenserend kan worden ingezet.

Toen haar werd gevraagd hoe haar werkervaringen haar hebben geholpen, benadrukte ze dat het haar heeft geholpen haar vaardigheden in lesgeven, spreken in het openbaar en samenwerken verder te ontwikkelen. Een belangrijk anders aspect is dat Lexima een commercieel bedrijf is, waardoor strategisch denken ook erg van belang is.