CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Laura Vollebregt (NL)

This talk is in Dutch / deze presentatie is in het Nederlands.

(EN)

Laura Vollebregt has studied German language and culture at the UU. After which, she did a binational master’s in Netherlands-Germany-studies at Radboud University and the Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Laura currently works for the Duits-Nederlands Handelskamer (DNHK) as project manager for export consulting. As a project manager in international trade, she spends her days with themes like energy, construction, IT, and retail. The DNHK has more than 115 years of experience and is the biggest German-Dutch business network. The DNHK provides information and creates a bilateral platform for German and Dutch companies that want to do business in the other country.

(NL)

Laura Vollebregt heeft Duitse Taal en Cultuur gestudeerd aan de UU. Na haar Bachelor heeft ze een binationale Master Nederland-Duitsland-Studies aan de Radboud Universiteit en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster gedaan. Laura is nu werkzaam bij de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) als projectmanager exportadvies. Als projectmanager in de internationale handel houdt ze zich dagelijks bezig met thema’s zoals energie, bouw, IT en retail. Met meer dan 115 jaar ervaring en als het grootste Duits-Nederlandse zakennetwerk verstrekt de DNHK informatie en creëert een bilateraal platform voor Duitse en Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in het andere land.