CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Hanna Kiewiet (2021)

Zie jij een toekomst voor je, waarin je je met de beleidsmatige en financiële kant van kunst en cultuur kunt bezighouden?

Karijn van der Wijk van Studiestichting Alias: “Hanna Kiewiet heeft eerst haar propedeuse in de Journalistiek behaald aan de Hogeschool Utrecht en is daarna Taal-en Cultuurstudies gaan studeren aan de UU. Hierbij koos ze voor de richting kunstbeleid- en management. Ze rondde deze bachelor in 2007 af. Tijdens haar studententijd was ze ook een jaar praeses bij het Utrechts Studenten Koor en Orkest. Na haar studie bleef ze actief in de muziek en organiseerde ze projecten bij de afdeling Klassieke Muziek bij de Hogeschool voor de Kunsten, Codarts.

Vanaf 2013 is ze werkzaam bij VSBFonds. VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland, waarbij er elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Nederland. Ze was al adviseur donaties Kunst en Cultuur en sinds 2019 is ze bij VSBfonds ook regio-adviseur voor de provincie Zuid-Holland en behandelt ze niet alleen meer aanvragen op het gebied van Kunst en Cultuur, maar ook op het gebied van Mens en Maatschappij (het andere aandachtsgebied van VSBfonds). Hanna adviseert dus op het gebied van Kunst&Cultuur én Mens&Maatschappij waar het geld van VSBfonds van pas kan komen.

Tijdens haar werkzaamheden bij VSBfonds, is Hanna in 2019 een half jaar gedetacheerd geweest bij Fonds Podiumkunsten als subsidiecoördinator (om precies te zijn voor de regeling Internationalisering), waarbij ze de subsidies die gegeven worden aan theater en andere vormen van podiumkunsten, coördineerde. “