CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Erik Hinterding (ENG)

Conservator Prenten en waarnemend hoofd van het Rijksprentenkabinet bij het Rijksmuseum

Marthe van ‘t Veld (Stichting Art): “In 1982 begon Erik aan de opleiding Kunstgeschiedenis. Na de opleiding Kunstgeschiedenis gevolgd te hebben, begon hij op de afdeling van ‘Oude en zeldzame werken’ en de ‘Papierhistorische collectie’ bij de Koninklijke Bibliotheek. Daarna heeft Erik veel onderzoek gedaan op het gebied van Nederlandse en Vlaamse prenten, bij onder andere de Nationale Pinacotheek in Bologna, het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) en het Rijksmuseum. Tussendoor heeft hij ook als curator gewerkt, voor het samenstellen van tentoonstellingen van prenten van Rembrandt en zestiende en achttiende eeuwse clair-obscur houtsneden. Hij heeft tentoonstellingen samengesteld in Amsterdam, Rome, Tokyo en Hämeenlinna (Finland). In 2001 is Erik gepromoveerd op de prenten van Rembrandt met als titel voor zijn proefschrift: “Rembrandt als etser: twee studies naar de praktijk van productie en verspreiding”. Hierna heeft hij zich in Amsterdam een aantal jaar gefocust op Romeyn de Hooghe, een zeventiende-eeuwse kunstenaar.
Sinds 2008 ligt Eriks focus weer op Rembrandt en sinds 2012 is Erik werkzaam weer werkzaam bij het Rijksmuseum in het Rijksprentenkabinet als conservator prenten en waarnemend hoofd.

Ben je benieuwd naar Eriks specialisatie en zijn pad naar het Rijksprentenkabinet? Kom dan naar de carrièrenacht!”