Humanities Career Night

Alumni

Thomas Dievelaar (EN)

This talk is in English / deze presentatie is in het Engels.

(EN)

Thomas Dievelaar works as a fundraiser at Stedelijk Museum Amsterdam. He offers assistance in crafting funding proposals and evaluations, delves into research concerning fundraising efforts, both domestic and international, for the museum’s benefit, assists in nurturing relationships, including attending engaging events, engages actively in meetings, and fosters collaboration with various departments to achieve collective goals.

Before this, Thomas completed a bachelor’s degree in Art History at Utrecht University. During his bachelor’s, he also interned at the Stedelijk Museum in the Department of Development/Friends. After finishing his bachelor’s degree, he completed his master’s degree in Culture Management at Antwerp University.

(NL)

Thomas Dievelaar werkt als fondsenwerver bij Stedelijk Museum Amsterdam. Hij helpt bij het opstellen van financieringsvoorstellen en evaluaties, doet onderzoek naar fondsenwerving, zowel nationaal als internationaal, ten behoeve van het museum, helpt bij het onderhouden van relaties, waaronder het bijwonen van aansprekende evenementen, neemt actief deel aan vergaderingen en bevordert de samenwerking met verschillende afdelingen om gezamenlijke doelen te bereiken.
Hiervoor heeft Thomas een bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens zijn bachelor liep hij ook stage bij het Stedelijk Museum op de afdeling Ontwikkeling/Vrienden. Na het afronden van zijn bachelor, voltooide hij zijn master Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.