Humanities Career Night

Alumni

Jacob Uwland (EN)

This talk is in English / deze presentatie is in het Engels

(EN)
Jacob Uwland studied History at Utrecht University. During this time he also completed a board year as Treasurer for the UHSK. After his bachelor he completed a Master of Science in International Public Management and Policy. He had an internship at the Nederlandse School voor Openbaar Bestuur where he worked on various research projects. Today, he works as a policy officer and political advisor for PvDA Utrecht. He works on communication and political strategy in work and income, WMO, welfare, education, MBO, and mobility.

(NL)
Jacob Uwland studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In die tijd heeft hij ook een bestuursjaar als penningmeester voor het UHSK gedaan. Na zijn bachelor voltooide hij een Master of Science in International Public Management and Policy. Hij liep stage bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur waar hij aan verschillende onderzoeksprojecten werkte. Tegenwoordig werkt hij als beleidsmedewerker en politiek adviseur voor PvDA Utrecht. Hij werkt aan communicatie en politieke strategie op het gebied van werk en inkomen, WMO, welzijn, onderwijs, MBO en mobiliteit.