Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Workshops & Lezingen

Gedurende de CarrièreNachtGW 2018 zal een zal er een programma van  mini-lezingen en mini-workshops (ca 30 minuten) worden aangeboden. Voor deze lezingen en workshops is beperkt plek. Vanaf begin februari kan je je inschrijven via dit inschrijfformulier.

Salaris-onderhandeling, een ervaring

Daphne van BreemenWorkshop door Daphne Breemen, trainee bij Creathlon, een organisatie die tools voor de toekomst ontwikkelt op het gebied van burgerschapsvorming, levensbeschouwing, religie en maatschappijleer in de vorm van apps, magazines en lesmethodes. De verschillende uitgaven zijn er niet alleen voor het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook voor het bedrijfsleven. Als trainee houdt zij zich bezig met een onderzoek naar burgerschapsvorming in het onderwijs en loopt zij mee bij elk project, elke uitgave of methode. De werkzaamheden bestaan naast onderzoek dus uit schrijven, redactie, nadenken over de inhoud van onderwijsprojecten en uitgaven en communicatie. Zij was de eerste trainee bij Creathlon… en over haar salaris moest dus nog gesproken worden…

Consultancy & Humanities? Upgrade your research-skills!  (EN) / Adviseur met Geesteswetenschappen? Van onderzoek naar advies (NL)

Jeroen TegelaarWorkshop by Jeroen Tegelaar, Managing Director bij Cranium Services in the Netherlands which provides advisory services in the field of Data privacy, Data security, Data ownership and Data Archiving, with a focus on hands-on solutions and implementations to deliver quick results. Before he worked as senior manager at KPMG on projects in the field of Enterprise Data Management on topics such as Data Governance, Data Privacy, Data Security, Data Quality Management and Data archiving. He started his career in logistics, archiving an projectmanagement. And he studied: History!

Selling yourself (EN) / Verkoop jezelf (NL)

Workshop by Kirsten van Spronsen, owner of K-Connects (interactive training and workshops about strategic communication for young professionals) and open to challenges in any kind of field, as long as a little resistance is involved. The place where different disciplines, cultures, stories or people meet, is often where the innovative magic happens. However it always involves resistance. Solving resistance is creating a new connection. Words play a powerful role in connecting people, or connecting people and stories, for example about their products or their new ideas.

Fondsenwerving

Wendy de Boer

Workshop door Wendy de Boer, accountmanager bij RaisingResults, een online marketing bureau voor een mooiere wereld. Iedere organisatie vaart bij een betrokken, enthousiast netwerk. Maar hoe vind en verbind je een duurzame achterban? Dagelijks spart Wendy met diverse non-profits, culturele instellingen en duurzame bedrijven over precies deze vraag. Wendy startte haar loopbaan op het vlak van fondsenwerving en marketing bij Holland Opera en IFES-Nederland. Daarna bouwde zij ruim 3,5 jaar mee aan de groei van crowdfunding voor cultuur, erfgoed, ondernemers en goede doelen bij Douw&Koren Crowdfunding Agency.

Medezeggenschap

Workshop door Maarten Prak en de Studentengeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen. Wat zijn de ‘leereffecten’ van medezeggenschap? Wat heb je daar aan in je studententijd, en hoe kan het in je latere carrière van pas komen?

De faculteitsraad (FR) van de faculteit Geesteswetenschappen is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten en personeel. De raad bestaat uit twaalf personeelsleden en twaalf studentleden en vergadert zes maal per academisch jaar met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit over de organisatie van de faculteit, het facultaire beleid, de wijze van behandeling van klachten van studenten en het in het afgelopen jaar gevoerde beleid.

Cultureel Ondernemerschap

Image result for jelle kok

Lezing door Jelle Kok, lid van de Raad van Toezicht van het Huis Utrecht, een plek voor artistiek onderzoek binnen de podiumkunsten die ruimte biedt aan kunstenaars, de creatieve industrie en start-ups en als organisatie optreedt op als matchmaker tussen kunst en maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is Jelle entrepeneur binnen zijn eigen onderneming Bridgeline, doet hij als projectmanager een onderzoek binnen de Universiteit Utrecht rond ondernemerschapsonderwijs en is hij betrokken bij veel inspirerende initiatieven, als spreker of moderator. Vanavond zal hij vertellen – en kan je hem uithoren! – over zijn ervaringen met cultureel ondernemerschap.

Is er wel werk? De arbeidsmarkt van de creatieve sector. 

Lezing door prof. dr. Joop Schippers, arbeidsmarkthoogleraar aan de UU. De cultuursector heeft de weg omhoog teruggevonden. Maar welke ontwikkelingen zitten er achter deze groei? De kernindicator Arbeidsmarkt van de Cultuurindex.nl bundelt cijfers over de werkgelegenheid in de creatieve sector, over het aantal afgestudeerden en over de aansluiting die zij vinden op de culturele arbeidsmarkt. Ondermeer op basis van deze cijfers zal Joop Schippers vertellen over de state of the art, maar vooral ook de toekomstperspectieven in culturele arbeidsmarkt en creative industry.

Geld als onderwerp van onderzoek: Het kasboekje van Nederland

Ruben Peeters

Lezing door Ruben Peeters, onderzoeker aan de UU en betrokken bij het project ‘Kasboekje van Nederland’ onder leiding van hoogleraar Financiële Geschiedenis Oscar Gelderblom. Samen met de NTR (de eerste publiek private samenwerking tussen een universteit en een omroep!) struinen zij Nederlandse ‘zolders’ af op zoek naar oude financiële documenten en het antwoord op de vraag : Hoe regelen Nederlanders hun geldzaken en hoe is dat in de afgelopen eeuw veranderd? Ruben zal vertellen hoe dit onderzoek ontstaan is, hoe de samenwerking is gevonden, en hoe het is om hier aan mee te werken! Ruben rondde zijn Ba en Ma summa cum laude af aan de Universiteit van Antwerpen en studeerde ook een semester aan de National University of Singapore. Op dit moment doceert hij ook de cursus Marx tot Mao.

Promoveren in de Geesteswetenschappen

Lezing door Rick de Jong, programme officer bij het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen en betrokken bij o.a. Science4Arts en Vrije Competitie. Als brede, nationale onderzoeksorganisatie met  een actieve bijdrage aan verschillende onderdelen van het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid vervult NWO verschillende rollen: financieren, programmeren, samenbrengen, ondersteunen en beïnvloeden. NWO vindt het belangrijk dat er ruimte is voor wetenschappelijke creativiteit en ongebonden wetenschap. Door vernieuwend onderzoek te stimuleren ontstaan nieuwe onderzoekslijnen, wat soms leidt tot verrassende en zelfs baanbrekende resultaten. Daarom biedt NWO financieringsmogelijkheden voor vrij, ongebonden onderzoek en talentvolle wetenschappers. Door middel van themaprogramma’s financiert NWO gericht wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken. NWO financiert en beheert negen nationale onderzoeksinstituten. Dit zijn nationale expertisecentra op specifieke wetenschapsvelden, van astronomie tot zeeonderzoek.

 

Mocht je belangstelling hebben voor promoveren, interesse hebben in hoe de financiering hierin georganiseerd is en benieuwd  zijn naar de rol die NWO hierin kan spelen: kom dan luisteren naar (en vragen stellen aan) Rick!

georganiseerd is en benieuwd zijn naar de rol die NWO hierin kan spelen: kom dan luisteren naar (en vragen stellen aan) Rick!