CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Matthijs Berepoot (2019)

SKILLS: sponsoring/fondsenwerving/strategie werving particuliere gevers, analytisch denkvermogen, sociale media, schrijven, planning en organizing skills, strategisch advies, beleidsadvies, academic research en verbinding tussen sport en cultuur.

Eline Spit van studievereniging AKT en Myrthe Dijkstra van studiestichting Alias: “Matthijs Berepoot is al vanaf zijn studietijd actief in de culturele sector. Hij heeft niet alleen Theater-, Film- en Televisiewetenschappen gestudeerd maar óók Taal- en Cultuurstudies (grotendeels tegelijkertijd!) en volgde de Master Kunstbeleid en Management. Ondertussen was hij actief bij schaatsvereniging Softijs, en werkte als vrijwilliger voor het Nederlands Film Festival (wat hij overigens nog steeds doet!). In 2014 en 2015 is hij secretaris geweest van de Universiteitsraad van de UU. Kortom: Matthijs zit niet stil.
Na werkzaam te zijn geweest bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en Van Dooren Advies (eveneens gericht op fondsenwerving), werkt Matthijs inmiddels al bijna twee jaar als Specialist Cultuurparticipatie bij het LKCA: het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Hier houdt hij zich bezig met het toegankelijk maken van cultuurparticipatie voor iedereen, en het inbrengen van cultuurparticipaties in alle sectoren van de maatschappij.
Geïnteresseerd in wat Matthijs te zeggen heeft over zijn studie, loopbaan, carrière en SKILLS? Kom hem opzoeken op de CarrièreNacht!”