Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Tamar van Moolenbroek

Irene Verhoof van studievereniging Euphorion: “Tamar van Moolenbroek is momenteel werkzaam als teamleider en bibliothecaris bij de Bibliotheek Den Haag. Tamar viel ons op, doordat ze verschillende interessante banen heeft gehad en stage heeft gelopen in de wereld van bibliotheken. Ze begon in 2008 met de bachelor Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht, waarna ze ook de master hiervan afrondde aan de VU. Daarna heeft ze, in 2014, ook nog de research master letterkunde afgerond. Tijdens haar studententijd was ze actief bij het Utrechts Studenten Koor en Orkest en heeft ze stages gelopen bij Probiblio en Sardes. Bij ProBiblio deed ze onderzoek naar het bewaarbeleid bij bibliotheken en bij Sardes heeft ze onderzoek gedaan naar het Amerikaans leesbevorderingsproject ‘Reach Out and Read’. Ondertussen werkte ze ook nog als uitzendkracht, waarbij ze o.a. redactiewerkzaamheden heeft uitgevoerd voor de digitale uitgave van De Telegraaf. Ook heeft ze Nederlandse les gegeven aan buitenlandse studenten. Na haar master liep zij voor de tweede keer stage, is zij een jaar trainee geweest bij ProBiblio (Provinciale Ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland), het bedrijf waar ze vervolgens productmanager werd. Dit hield in dat ze o.a. verantwoordelijk was voor het aanbod van boeken in bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. In dit jaar heeft zij met een andere jonge collega een netwerk voor Jonge Bibliothecarissen (JBN) opgezet, waar inmiddels landelijk zo’n 120 mensen die jonger zijn dan vijfendertig uit de sector lid van zijn. Hierna is ze gaan werken als teamleider en bibliothecaris bij de Bibliotheek in Den Haag. Heb je interesse in het werken bij een bibiotheek en ben je benieuwd welke verschillende kanten er aan dit werk zitten? Kom dan luisteren naar en/of praten met Tamar van Moolenbroek!”