Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Suzan van de Rijt

Suzan van de Rijt is een echte duizendpoot. Naast haar bachelor diploma Frans en de Master Educatie en Communicatie, heeft ze ook nog de opleiding tot tolk Frans aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen afgerond. De uiteenlopende vaardigheden die ze op deze verschillende opleidingen heeft opgedaan, zet ze tegenwoordig allemaal in. Zo is ze onder andere taaltrainer, tolk, journalist en doet ze redactioneel werk. In deze functies kan ze goed haar Franse taalkennis kwijt. Veelzijdig opgeleid betekent dus veelzijdig werk!