Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Sanne Jongeleen

Hanna Muller, studievereniging Astérix: “Sanne Jongeleen is werkzaam als beleidsmedewerker Onderwijs aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Hier heeft zij onder meer de beleidsdossiers Engelstaligheid, internationalisering en Honours onder haar hoede. Daarnaast verzorgt zij hier ook de onderwijsprogrammering. In 2011 begon zij aan de bachelor Keltische talen en cultuur aan de Universiteit Utrecht, welke zij vervolgens in 2014 afrondde. Tijdens haar bachelor was zij voorzitter van studievereniging Asterix en was zij daarnaast actief als studentlid in de opleidingscommissie en in het Board van Onderwijsdirecteuren. Aansluitend aan deze bachelor begon zij aan de research master Ancient, Medieval and Renaissance Studies met als specialisatie Keltische historische taalkunde en assisteerde twee dagen per week de beleidsafdeling als studentassistent. In het laatste halfjaar van de research master schreef zij haar scriptie. Dit deed ze naast de drie dagen per week waarin zij het zwangerschapsverlof van haar beleidscollega verving. Sinds haar afstuderen is zij met veel plezier werkzaam op de beleidsafdeling en verzorgt daarnaast een aantal werkcolleges binnen de bachelor Keltisch. Omdat Sanne tijdens haar studie veel taken en functies heeft gehad die niet direct te maken hadden met haar studie Keltisch, zou ik graag willen weten hoe dit haar heeft geholpen bij het maken van een beroepskeuze en hoe belangrijk dit was voor haar loopbaan.”