Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Rick de Jong

Lezing door Rick de Jong, programme officer bij het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen en betrokken bij o.a. Science4Arts en Vrije Competitie. Als brede, nationale onderzoeksorganisatie met  een actieve bijdrage aan verschillende onderdelen van het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid vervult NWO verschillende rollen: financieren, programmeren, samenbrengen, ondersteunen en beïnvloeden. NWO vindt het belangrijk dat er ruimte is voor wetenschappelijke creativiteit en ongebonden wetenschap. Door vernieuwend onderzoek te stimuleren ontstaan nieuwe onderzoekslijnen, wat soms leidt tot verrassende en zelfs baanbrekende resultaten. Daarom biedt NWO financieringsmogelijkheden voor vrij, ongebonden onderzoek en talentvolle wetenschappers. Door middel van themaprogramma’s financiert NWO gericht wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken. NWO financiert en beheert negen nationale onderzoeksinstituten. Dit zijn nationale expertisecentra op specifieke wetenschapsvelden, van astronomie tot zeeonderzoek. Mocht je belangstelling hebben voor promoveren, interesse hebben in hoe de financiering hierin georganiseerd is en benieuwd  zijn naar de rol die NWO hierin kan spelen: kom dan luisteren naar (en vragen stellen aan) Rick!