Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Martine Verlek

Lilian de Jong, voorzitter SV Babel: “Na de bachelor Taalwetenschap in 2006 en de master Taal en Ontwikkeling in 2008 afgerond te hebben heeft Martine 3 jaar gewerkt als reisleider bij Avanta Reizen. Dankzij deze baan reisde zij door heel Europa. Hierna was Martine 2,5 jaar werkzaam bij Driestar Educatief als projectmedewerker. Hier hield zij zich onder andere bezig met het opzetten en uitvoeren van verschillende onderzoeken omtrent educatie. In 2011 was Martine een jaar lang taaldeskundige bij Mister Dutch, een bureau voor taaltoetsen en taaltrainingen. Hierna was ze voor 8 maanden werkzaam als taaltrainer bij Sagènn waar ze inburgeraars hielp met het leren van de Nederlandse taal en hen voorbereidde op het inburgeringsexamen. Sinds september 2013 is Martine werkzaam bij VluchtelingenWerk Nederland, waar zij tot op heden nog werkzaam is. Martine houdt zich hier onder andere bezig met het aansturen van vrijwilligers en het ontwikkelen van projecten ter bevordering van de integratie van vluchtelingen. Zij vindt vluchtelingenwerk erg belangrijk en we zijn bij Babel dan ook trots dat Martine op de CarrièreNacht zal komen om haar enthousiasme met iedereen te delen!”