Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Mariska Dinkelman

Ties Stavenuiter, voorzitter Adelante: “Mariska Dinkelman werd geïnspireerd om Spaanse Taal en Cultuur te gaan studeren door de reis die ze maakte naar Curaçao. Tijdens deze reis werd haar interesse voor Latijns-Amerika aangewakkerd. Tijdens haar studie specialiseerde ze zich in de geschiedenis en de arbeidsituatie in Mexico. Na haar studie behaalde ze haar 1e graads lesbevoegdheid en ging ze aan de slag ging als docente Spaans aan een MBO. Tegelijkertijd voerde ze actie voor de mensenrechtensituatie in Mexico. Vervolgens maakte ze de overstap als docente Spaans naar de Universiteit van Tilburg.
Tegenwoordig is Mariska Dinkelman werkzaam als programmamanager van de opleiding Leraar Spaans aan de Hogeschool Utrecht, waar zij tevens werkzaam is als docente. Hier is ze verantwoordelijk voor het programma van de bachelor-opleiding Leraar Spaans. Naast haar activiteiten als docente werkt zij als freelance journaliste op onderwerpen als mensenrechten, mvo en onderwijs.”