Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Maarten Prak

Workshop door Maarten Prak en de Studentengeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen. Wat zijn de ‘leereffecten’ van medezeggenschap? Wat heb je daar aan in je studententijd, en hoe kan het in je latere carrière van pas komen?
De faculteitsraad (FR) van de faculteit Geesteswetenschappen is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten en personeel. De raad bestaat uit twaalf personeelsleden en twaalf studentleden en vergadert zes maal per academisch jaar met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit over de organisatie van de faculteit, het facultaire beleid, de wijze van behandeling van klachten van studenten en het in het afgelopen jaar gevoerde beleid.