Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Lidwien Poorthuis

Marleen Plas van studievereniging Cercle: “De specialisatie in Franse Taal en Cultuur in Bedrijf en Organisatie heeft ervoor gezorgd dat Lidwien Poorthuis werkzaam is in het internationale veld. Naast haar functie als hoofd van bureau LNVH is ze ook werkzaam als bestuurssecretaris en jurylid bij de stichting Prix de Paris en werkt ze freelance als gespreksleider en moderator voor het Institut français des Pays-Bas. Hiervoor heeft Lidwien gewerkt als Adviseur Hoger Onderwijs en Onderzoek bij de Frans-Nederlandse Academie. Haar interculturele en organisatorische vaardigheden heeft ze tot dusver goed kunnen benutten.
Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren zet zich in voor een evenredige man-vrouwverdeling in de wetenschap door capaciteitsvergroting en beleidsbeïnvloeding. In deze organisatie houdt Lidwien zich concreet bezig met o.a. :
– De aansturing van het bureau en het geven van dagelijkse leiding;
– Beleidsontwikkeling- en opzet en ondersteuning van projecten met betrekking tot de doorstroom van vrouwelijke wetenschappers en benoeming van vrouwelijke academici;
– Relatiebeheer met nationale en internationale organisaties in en buiten de academische wereld (denk aan OCW, KNAW, NWO, VSNU, NFU, binnen- en buitenlandse zusterorganisaties, de universiteiten en de medisch centra).
Haar werkzaamheden voor de stichting Prix de Paris zullen veel studenten van de opleiding Franse Taal en Cultuur aanspreken. De Franse taal komt komt bij de hulp van de organisatie van dit evenement uitstekend van pas. Zo onderhoudt Lidwien Poorthuis onder andere contacten met sponsoren en de Franse Ambassade.”