Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Joe Odding

Cynthia Zwijnenburg van studievereniging FUF: “Joe Odding heeft gedurende de studie Wijsbegeerte brede kennis over esthetica binnen de filosofie opgedaan. Ook heeft hij zijn schrijfvaardigheden gedurende zijn studietijd zien ontwikkelen. Joe begon de bachelor aan de Universiteit Utrecht waar hij zich al snel specialiseerde in de filosofie van de kunsten en de esthetica van hedendaagse kunstpraktijk en -theorie. Door deze specialisatie kwam hij in contact met verschillende kunstzinnige gebieden waar hij onder meer onderzoek mocht doen, gebieden als: literatuur, kunstgeschiedenis en management van kunst. Na het afronden van zijn bachelor in 2011, haalde Joe in 2016 zijn master aan de UU. Mede door de studie Wijsbegeerte ontwikkelde Joe zich tot een praktisch denker, heeft hij een heldere blik en biedt hij wat graag een luisterend oor. Dit leidde ertoe dat hij in april 2017 zijn eigen consultancybedrijf, dat gericht is op het helpen van kunstenaars, van de grond tilde. Maar Joe zit niet stil! Hij werkt als kunstcoach voor Atelier KunstMaat en hij aan de publicatie van zijn afstudeeronderzoek over de ervaringen van dementie.
Ben jij benieuwd welke pad Joe binnen de studie Wijsbegeerte heeft bewandeld? Of wil jij graag meer te weten komen over filosofie binnen de kunstpraktijk? Kom dan naar de Carrièrenacht!”