Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Hanna den Hollander

Kirsten Pennings van studieverenging Hucbald: “Hanna den Hollander is webredacteur voor alle NTR programma’s op Radio 4 (Podium, ZaterdagMatinee en Diskotabel). Daarnaast werkt zij ook voor de NTR als web- en beeldredacteur bij Podium Witteman. Ze is voor al deze programma’s verantwoordelijk voor alle informatie die online gedeeld wordt en bij Podium Witteman zorgt ze voor foto- en videomateriaal tijdens de live-uitzendingen.
Hanna heeft tijdens haar studie Muziekwetenschap aan de UU stage gelopen bij Podium Witteman. In een aantal jaren heeft ze hier snel meer taken en verantwoordelijkheden gekregen en haar eigen plek gevonden. In 2014 behaalde Hanna haar bachelor muziekwetenschap en in 2015 de master.
Hanna zal praten over de voor- en nadelen van stage lopen tijdens de studie, waarbij geld een grote rol speelt.

-English-

Hanna is web and image editor for Dutch radio and television programs such as Podium Witteman and Podium (Radio 4) for the NTR. She is responsible for the online content of the radio programs and the prerecorded video footage at the live broadcastings of Podium Witteman. Hanna finished the Musicology bachelor at the UU in 2014 and the master in 2015. During her study she was an intern at Podium Witteman.
She will speak about the pros and cons of internships during the study. Money plays a big role in it.”