Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Gerdineke van Silfhout

Naomi van Manen van studievereniging Awater: “Gerdineke van Silfhout viel ons op, omdat zij zowel tijdens als na haar studie absoluut niet heeft stilgezeten en voor zeer uiteenlopende bedrijven heeft gewerkt. Nadat zij haar middelbare school in Amersfoort afrondde, ging zij in 2006 Nederlands studeren in Utrecht, waarna zij een master communicatie afrondde. Tijdens haar master liep zij een halfjaar stage bij het KNMI, waar zij meteen een aantal jaren aan het werk bleef als trainster van meteorologen. Na het afronden van haar master in 2011 kon Gerdineke meteen aan de slag als taalkundig adviseur bij de Anne Frank Stichting. Hier hield zij zich bezig met het geven van feedback op stripboeken met daarin lesmateriaal voor het vmbo. Tegelijkertijd schreef zij haar proefschrift over tekstkenmerken die zorgen voor een optimaal begrijpelijke schooltekst aan de Universiteit Utrecht. Nu duidelijk lijkt dat er bijna niet meer te doen valt in een paar jaar bewijst Gerdineke van Silfhout het tegendeel door in 2011 ook nog te starten met een onderzoek naar verbindingswoorden in de Bijbel in Gewone Taal. Dit onderzoek voerde ze uit bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Hier hield zij zich mee bezig tot 2015, maar intussen werkte zij nog een jaar bij bureau ICE als consultant, waarbij ze zich inzette voor scholieren door te voorkomen dat leerlingen de dupe werden van de taal in hun toetsen. Als laatste kwam ze bij Stichting Leerplan en Ontwikkeling terecht, waar ze tot op heden nog steeds werkzaam is als vakexpert taal in het voortgezet onderwijs. Ook hier richt zij zich specifiek op het taalgebruik in het hedendaagse onderwijs.
Gerdineke van Silfhout heeft een aantal mooie publicaties op haar naam staan in verschillende media. Doordat zij het voor elkaar heeft gekregen om vrijwel meteen na, en zelfs tijdens, haar master op zo veel interessante plekken terecht te komen en heel veel uiteenlopende dingen tegelijk te doen zijn wij ontzettend benieuwd naar de manier waarop ze dit voor elkaar gekregen heeft.”