Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Doenja Abel

Isa van der Sanden, commissaris extern Studiestichting Alias: “Doenja Abel is op dit moment werkzaam als uitvoerend producent bij New Dutch Connections, een stichting die (ex-) asielzoekers inspireert en motiveert om opnieuw in zichzelf te gaan geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. Dit wordt gerealiseerd door mensen en bedrijven te mobiliseren en een community te creëren die de asielzoekers ondersteunt, zodat zij verder kunnen werken aan hun toekomst. Tijdens haar studie volgde Doenja Abel de hoofdrichting Politieke Geschiedenis en Internationale Betrekkingen en rondde zij tevens een minor Culturele antropologie: multiculturalisme in vergelijkend perspectief af. Daarnaast volgde ze het tweejarige honoursprogramma van de faculteit Geesteswetenschappen, maar ook buiten de academische sfeer was ze actief. Zo was ze een jaar lang secretaris in het bestuur van Alias, de stichting voor studenten Taal- en cultuurstudies. Aan het einde van haar studie liep ze stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, op de afdeling Gezondheid, Aids en SRGR (Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten) onder de directie Sociale Ontwikkeling. Ook heeft ze het coachingsproject SAMEN opgericht, dat studenten van Taal- en cultuurstudies koppelt aan alumni, met als doel dat studenten zich beter kunnen gaan oriënteren op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.”

Na haar studie ging Doenja aan het werk als coördinator van een taalcoachproject bij VluchtelingenWerk Nederland, een bedrijf dat vrijwillige taalcoaches aan inburgeraars koppelt om de Nederlandse taal in de praktijk te kunnen oefenen. Voordat ze bij haar huidige werkgever aan de slag ging was ze nog trainee social entrepeneurship bij Starters4Communities, een trainingsprogramma in sociaal ondernemen en bewonersgestuurde stadsontwikkeling. Op dit moment is ze, zoals eerder genoemd, werkzaam als uitvoerend producent bij New Dutch Connections.