Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Arjen van Vliet

Arjen van Vliet, hoofd Career Services Universiteit Utrecht: “Universiteit Utrecht streeft ernaar haar studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang van academisch onderwijs naar het werkzame bestaan. Career Services is in het leven geroepen om tegemoet te komen aan deze ambitie.”
Na een studie Rechtsgeleerdheid aan de UU is Arjen als consultant aan de slag gegaan. Sinds 2005 is hij betrokken bij de UU, onder andere als studentendecaan, hoofd studentenbegeleiding en op het moment is hij werkzaam als hoofd Career Services.