Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Anna van Dijk

Ernö Groeneweg van studievereniging FUF: “Anna van Dijk rondde de bachelor Wijsbegeerte succesvol af aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens deed zij een research master, gericht op praktische filosofie. Ze werkte hierna bijna twee jaar bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Vervolgens heeft ze deelgenomen aan de cursus Journalistiek voor Academici aan de Hogeschool en liep zij stage bij de Groene Amsterdammer. Tegenwoordig is zij werkzaam als Freelance journalist. Veel van haar artikelen hebben te maken met milieu.”