Logo Universiteit Utrecht

CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Alumni

Angela Stevens

Bjorn Lichtenberg van studievereniging SV Babel: “In 2013 rondde Angela Stevens haar bacheloropleiding Taalwetenschap af aan de Universiteit Utrecht. In 2012, tijdens haar bachelor, deed zij een internship bij ICE, een bureau dat zich specialiseert in toetsing, waar Angela zich bezighield met het project ‘Inburgeringsexamen Nieuwe Stijl’.
Van 2013 tot 2015 deed zij de onderzoeksmaster Linguistics. Tijdens haar master deed zij een internship bij de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, een zorgaanbieder voor kinderen met taal- en gehoorproblemen. Vanaf september 2015 heeft zij hier een vaste baan als onderzoeker op de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling, waar zij aan verschillende projecten op gebied van taal, gehoor en sociaal-emotioneel functioneren van jonge kinderen werkt. Naast het onderzoek maakt ze ook deel uit van het Social Media team van de NSDSK. Sinds januari 2018 zit zij tevens in de Ondernemingsraad.

De klinische linguïstiek is een onderzoeksveld waar veel taalwetenschap studenten geïnteresseerd in zijn en beogen om uiteindelijk werk in te vinden. We vinden het bij Babel dan ook fantastisch dat Angela ons tijdens de CarrièreNacht alles wil komen vertellen over haar interessante bezigheden en we hopen dat die ons nog extra enthousiasmeren over deze belangrijke en fascinerende kant van de taalkunde.”